06-59-326-662, 06-70-366-0777

A Masinak.hu  által eladott termékekre a gyártó illetve a forgalmazó által vállalt garanciát vállalja. Az ettől eltérő szavatossági illetve garanciális idő az adott termék cikken van feltüntetve. Az általunk forgalmazott termékekre minimum 12 hónap jótállást vállalunk.

A jótállási idő: a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre a jótállási idő a kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 12 hónap.
A garancia a számlával és a jótállási jeggyel együtt érvényesíthető.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha:

– a hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,

– a készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség vagy gáznyomás megengedettnél nagyobb ingadozása, illetve a gáz szennyezettségének) következménye,

A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. A kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellenőrizheti. A fogyasztó csereigény érvényesítésére a nyitva álló szavatossági-, illetve jótállási határidő egésze alatt jogosult.

Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg új, ugyanolyan típusú készüléket kell a fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.